• Parafia Obsza

Historia

A. Dzieje Parafii w Obszy.

Parafia rzymsko-katolicka w Obszy została utworzona 04 września 1919r. Erygował ją ówczesny ordynariusz lubelski biskup Leon Fulman. W nowo utworzonej parafii utrzymano wezwanie świątyni Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy. Wezwanie to zostało utrzymane z czasów unickich. Pierwszym proboszczem parafii Obsza został mianowany ks. Wacław Chojecki. Sprawował posługę kapłańską w parafii prawie 3 lat, w czasie których podjął wielki trud w organizowaniu nowej parafii oraz katolickiego cmentarza grzebalnego. W lipcu 1921r. parafię objął proboszcz Aleksander Czajkowski. Podczas swojego 11-letniego pobytu w Obszy najważniejszą troską otoczył świątynię parafialną, która z cerkwi przystosował do potrzeb świątyni katolickiej. Proboszczem parafii od kwietnia 1932r. został męczennik ks. Dr Wiktor Możejko, który w głównej mierze rozwijał życie duchowe w parafii. W tym też okresie zakupiono nowe 5-cio głosowe organy. Ks. Możejko opuścił Obszę w jesieni 1935r. Oto jego życie na podstawie badań ks. dr. Bp Mariusza Leszczyńskiego: "Ks. Wiktor Możejko urodził się 24 kwietnia 1897 r. w miejscowości Lebiedzin (diecezja wileńska). Ukończył Seminarium Duchowne w Lublinie. Na kapłana został wyświecony w 1922 r. Po święceniach był katechetą w Lublinie. Od 1925 r. odbywał studia prawnicze na Angelicum w Rzymie, gdzie 24 czerwca 1927 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Od 12 października 1927 r. do 8 czerwca 1928 r. był wikariuszem w Krasnymstawie, po czym został skierowany na urlop. Od 3 września 1929 r. był krótko prefektem w Grabowcu, a od 25 października 1929 r. pełnił funkcję wikariusza w par. św. Michała w Lublinie. W 1931 r. został administratorem parafii Chmiel, a 2 kwietnia 1932 r. proboszczem w Obszy. Od 1936 r. mieszkał w Lublinie jako rezydent. „2 września 1939 r. ks. Możejko został proboszczem parafii Dub i tam ok. 25 września tegoż roku został zabity przez bandytów. Powodem była utarczka wycofującego się oddziału żołnierzy polskich z wkraczającymi (...) patrolami sowieckimi, wśród których zginęło wielu żołnierzy po obu stronach. Ponieważ ogień polski szedł od plebanii, podejrzenie skierowano na Księdza i jego towarzyszy. Widocznie działali tu Ukraińcy, jak twierdzi zgodna opinia parafian. Oprócz księdza proboszcza Możejki przebywali na plebanii wówczas dwaj klerycy salezjańscy z Krakowa (...). Do tych trzech osób dołączono (...) organistę miejscowego Władysława Wentlanda i wiejskiego Kowala z Duba, Piotrowskiego... Poprowadzono ich i wielu innych w stronę lasu cześnickiego, o jakieś 7 km stąd, przez Tomaszówkę (...) i tam rozstrzelano wszystkich pięciu. Otaczali ich w tej drodze Ukraińcy, oskarżający ich (...). Długie 6-8 tygodni nie wiedziano, co się stało z grupą tych 5. Poszukiwano ich wszędzie (...) Dopiero odkryto ciała pomordowanych (...) w październiku, już po ustąpieniu wojsk sowieckich i ustaleniu linii granicznej na Bugu. Wszyscy 5 zginęli na skraju lasku cześnickiego (...). Ks. Możejko (...) przeczuwał swą śmierć (...) ludzie wspominają, że często widziano go wśród nalotów samolotowych modlącego się pod krzyżem na rozdrożu niewirkowskim. – Gdy namawiano go, by się schronił na Tomaszówkę, czy na wieś, odmawiał – nie chcąc opuszczać parafii. Po wydobyciu ciał – u księdza znaleziono jeszcze nominację biskupią na parafii Dub” (Kronika parafii Dub s. 24-26). 
A oto inna jeszcze relacja opisująca tamto tragiczne zdarzenie: „Razem z sołtysem Bolesławem Piotrowskim, organistą Władysławem Wentlandem i klerykami salezjańskimi S. Fabiańskim i M. Kapuścińskim udzielał [ks. Możejko – dop. M. L.] pomocy rannym żołnierzom polskim. Ostrzegany przed wejściem Rosjan o grożącym mu niebezpieczeństwie zdecydował się pozostać w parafii. Po wejściu do Duba wojsk sowieckich został 29 IX [1939 r. – dop. M. L.] razem z w/w porwany i zamordowany w okrutny sposób «wydłubane oczy, poobcinane uszy, wyrwane języki, wtłoczone w ciało ziarnka gryk», w leżącym w pobliżu lesie cześnickim. Ciała pomordowanych zostały już po wycofaniu się wojsk sowieckich pochowane we wspólnym grobie na cmentarzu parafialnym w Dubie” (T. Domagała, Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r., Lublin 1996 s. 112)."", Od 1935 r. posługę duszpasterską objął ks. Stanisław Siek. Lata pracy ks. Sieka przypadły na czas okupacji hitlerowskiej. Następnie przez ponad rok w parafii duszpasterzował ks Józef Gonkowski.

8 czerwca 1945r. parafię Obsza objął ks Józef Dygas. Pasterz ten goił rany powojenne rozbitej ludności. W czasie swojego 11-letniego pobytu w Obszy dokonał również wielu inwestycji materialnych. Kolejnym proboszczem został ks. Michał Krupa, który przybył do Obszy 17 lipca 1956r. Jako starszy kapłan służył parafii głównie pomocą duchową udzielając wszelkich posług duszpasterskich. Z rąk ks Krupy parafię przeją ks Bolesław Kurzempa. Jego posługa przypadła na lata 1961-1970. W tym okresie dokonano wielu inwestycji w parafii m.in. wybudowano nową plebanię, istniejącą do chwili obecnej. Od marca 1970r. nowym administratorem został ks. Bogdan Dudek, który jako dobry pasterz i gospodarz kontynuował i wykańczał prace rozpoczęte przez poprzednika.

Ze względu na stan zdrowia opuścił Obszańską parafię w maju 1986r. powierzając ją swojemu następcy ks. Janowi Krawczykowi. Ks. Krawczyk duszpasterzował w Obszy przez 4 lata. Jest to czas wielu prac i inwestycji, które podniosły poziom duchowy i materialny parafii. W tym czasie została poświęcona kaplica filialna w Dorbozach, której budowę rozpoczął ks. Bogdan Dudek. W lipcu 1992r. do Obszy sprowadził się ks. Edward Kłopotek. Pobyt ks. Kłopotka w Obszy to piękny okres 15 lat pracy zakończonej jubileuszem 50-cio lecia kapłaństwa, który miał miejsce w tutejszej parafii 10 czerwca 2007r.  Po tym wspaniałym wydarzeniu ks. Kłopotek odszedł na emeryturę i zamieszkał w Grabowcu. Po upływie roku Pan Bóg powołał go do siebie po wieczną nagrodę, a ciało ks. powróciło do parafii Obsza, aby spocząć na tutejszym cmentarzu. Od sierpnia 2007r. pracę w parafii rozpoczął ks. dr Wiesław Oleszek, który przyczynił się do rozwoju parafii. Ks. Oleszek wraz z pomocą parafian dokonał bardzo wielu inwestycji: zakupiono trzeci dzwon, powstała droga krzyżowa, parkingi przy kościele parafialnym i kaplicy, została również wybudowana kaplica na cmentarzu oraz nowe skrzydło plebanii. Od czerwca 2010r. ks. mgr Łukasz Kolasa został mianowany pierwszym wikariuszem parafii Obsza. 28.06.2011 na urząd proboszcz został powołany ks. Paweł Piotr Sochacki.

B. Inne obiekty sakralne na terenie parafii:

Kościół filialny, pw. Św. App. Piotra i Pawła,  w Dorbozach, z lat: 1984 - 1986, murowany, jednonawowy, kryty blachą. W ołtarzu głównym obraz Św. App. Piotra i Pawła, w ołtarzach bocznych obrazy: 1) MB Nieustającej Pomocy, 2) Modlitwa w Ogrójcu.

Odpust: Urocz. Św. App. Piotra i Pawła (29 VI)

C. Cmentarze:

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Obszy, czynny, założony w r. 1919, w kształcie prostokąta o pow. 0,8 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych słupach na podmurowaniu

2. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Obszy, "stary" nieistniejący, założony na przełomie w. XVIII i XIX, na terenie cmentarza zachowały się tylko trzy nagrobki

3. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Obszy, tzw. "nowy", nieczynny, założony w r. 1837, w kształcie prostokąta o pow. 0,8 ha

O d p u s t: Wniebowzięcia NMP (15 VIII).

Msze św. w niedziele i uroczystości nakazane, godz.: 8.00, 10.00 Dorbozy, 12.00, 17:00

Księgi metrykalne:

chrztów od r. 1919
małżeństw od r. 1919
zmarłych od r. 1919

Kronika parafialna od r. 1972

 

Lista proboszczów: ks. Wacław Chojecki (1919 - 1921), ks. Aleksander Czajkowski (1921 - 1932), ks. Wiktor Możejko (1932 - 1935), ks. Stanisław Siek (1935 - 1943), ks. Józef Gonkowski (1943 - 1944), ks. Józef Dygas (1945 - 1956), ks. Michał Krupa (1956 - 1961), ks. Bolesław Kurzempa (1961 - 1970), ks. Bogdan Dudek (1970 - 1986), ks. Jan Krawczyk (1986 - 1992), ks. Edward Kłopotek (1992-2007),    ks. Wiesław Oleszek (od 2007-2011),  Ks. Paweł Piotr Sochacki (od 2011)


Lista wikariuszy: ks. Łukasz Kolasa (2010-2015), ks. Andrzej Wąsek (od 2015)


Powołania z terenu parafii: O. Janusz Syty (O. Bernardyn), O. Mirosław Buczko (O. Franciszkanin) O. Piotr Koman ( Misjonarze Oblaci), ks Jan Syty (+1981), ks Bogusław Folusiewicz (diec. Przemyska), ks Waldemar Kowalik (+2009), s. Maria Krzyszycha, s. Janina Kierepka, s. Helena Rozmyślak (s. Felicjanki), s. M. Magdalena Urszula Paluch (s. Serafitka)

 

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koła Żywego Różańca, ministranci, lektorzy,  KSM, schola parafialna, grupy modlitewne "margaretka", "Pro-Life", Koło Przyjaciół Radia Maryja, Podwórkowe Kółko Rózańcowe Dzieci, Wspólnota Szkaplerza Świętego Michała

Szkoły istniejące na terenie parafii: Gimnazjum Publiczne w Obszy, Szkoła Podstawowa w Obszy, Szkoła Podstawowa w Woli Obszańskiej, Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Olchowcu

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj48
mod_vvisit_counterW tym tygodniu224
mod_vvisit_counterW zeszłym tygodniu803
mod_vvisit_counterW tym miesiącu2348
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu3702
Gości online: 9  
Twoje IP: 34.226.244.70
stat4u